Fremtidens løsninger handler om mindset

KLUMME I DANSK KIRKETIDENDE, APRIL 2019

Som fremtidsforsker bliver jeg ofte spurgt, om jeg er fremtidspessimist eller fremtidsoptimist, og i det spørgsmål er implicit et spørgsmål om teknologi: Vil teknologien udrydde menneskeheden eller vil den skabe himmerige på jord?

Det er et interessant spørgsmål, omend det er grundlæggende forkert. Teknologi vil ingenting. Teknologi har ingen følelser, ingen bevidsthed og ingen mening om fremtiden eller noget som helst andet. Teknologi er og bliver neutral, et redskab og skabt af mennesket i menneskets ånd. Det egentlige spørgsmål er derfor: Vil fremtidens menneske udrydde menneskeheden eller skabe himmerige på jord? Og dét er et super fantastisk spørgsmål, fordi det siger alt om, hvor fremtidens løsninger skal findes – nemlig i os selv.

Jeg mener, at mindset går forud for vores handlinger. At det er vores mindset, der afgør, hvordan og med hvilket formål vi vil anvende kunstig intelligens og andre eksponentielle teknologier, som danner fundamentet for det samfund, vi er på vej ind i. 

Det vigtigste spørgsmål, vi kan stille os selv og hinanden i dag, er derfor spørgsmålet om, hvad det er for nogle mennesker, vi ønsker at være/blive. Hvad er det for en tænkning, etik og værdisæt, der skal ligge til grund for vores beslutninger, algoritmer, økonomiske modeller, politiske system, etc.? Og kan vi blive enige?

En ny undersøgelse fra det spanske IE University viser, at en fjerdedel af europæerne hellere ser, at kunstig intelligens leder landet end politikere af kød og blod. Mange har simpelthen mistet tilliden til politikerne, er trætte af personfnidder og arbitrær symbolpolitik og ønsker sig gennemsigtighed, digitalt medborgerskab og beslutninger baseret på et objektivt datasystem. 

Uanset om det bliver demokrati på algoritmer eller ej, mener jeg som sagt, at det er fundamentet for fremtidens systemer, vi bør koncentrere os om nu. Et bud på nogle underlæggende principper kunne være holistisk tænkning, bæredygtighed, samskabelse, glokalt (globalt og lokalt), mening, formål, lykke og naturligvis kærlighed. Om det er ren utopi, kan kun fremtiden vise.

Comments

comments